• Home /
  • News /
  • การปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

การปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

May 31st, 2016

หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจร เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ไปปฎิบัติงานติดตามความก้าวหน้าในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยมี Prof. Dr. Amit Bhardwaj จากภาควิชาทันตกรรมจัดฟันของ Modern Dental College and Research Center, Indore India ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้วย ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

Thai Association of Orthodontists’ Mobile Orthodontic Unit for CLPs followed up orthodontic treatment progress in CLPs at Maharaj Nakhon Ratchasima hospital on May 27, 2016. Prof. Dr. Amit Bhardwaj from Modern Dental College and Research Center, Indore India joined the volunteer unit as observer.

S__94167048

S__94167050

S__94167052

S__94167054

S__94167056

 

UPCOMING ThaAO MEETING
UPCOMING ThaAO MEETING
ประกาศ
ประกาศ

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

UPCOMING EVENTS
UPCOMING EVENTS

ท่านสามารถติดต่อสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE ได้ที่นี่

 

สำหรับทันตแพทย์ (LINE ID: @thaiortho)

 

เพิ่มเพื่อน

 


 

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการปรึกษาหรือสอบถามเรื่องการจัดฟัน (LINE ID: @judfunthai)

 

เพิ่มเพื่อน

 


หน่วยทันตกรรมจัดฟันสัญจรเพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ต้องการอาสาสมัครทันตแพทย์จัดฟันที่มีจิตอาสามาร่วมให้การรักษาด้านทันตกรรมจัดฟันแก่ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ :
รศ. (พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ 08-6354-1889 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันอาทิตย์ หรือ
ทพญ.ฐิฏิมา ศุขเขษม  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
02-2517853 ต่อ 1303-1306

Follow us